Stil historie

Vi fikk i oppgave og skrive om en Gud. Vi fikk delt ut guder og måtte skrive kort om denne guden og hans eller hennes attributt. Jeg fikk guden Dionysos.

Dionysos
Dionysos er halvt gud og halvt menneske, han er sønn av Zevs og Semele.  Han har stor betydning for gresk kunst og kultur. Han er Gud for fruktbarheten, vinen og livskraften. Det ble holdt store og ville fester for, Dionysos to ganger i året. 
Hans attributt er en drueklase i hånden og et panterskinn over skulderen.